Magyar
* LEGÚJABB *
Eggyüttmûködés
Cikkek és vélemények
Marta lánya mesél
Zenei örökség
Politikai környezet
 
 
 

Tegyél mást boldoggá és ezáltal légy te is boldog


Röviddel 17 éves születésnapom elôtt kaptam apámtól elsô és egyetlen levelet. Ez az
1960 okt. 19-ei kézzel írt tizennégy oldalas levél életem vezetô fonala lett. Mai napig írásában érzem szeretetét irántunk, gondoskodását és segítôkész kezét. Néhány gondolatai így szóltak:

-Aki tanul, fáradtsággal törekszik és így új felismerést, belátást szerez, az gazdagabb, belsôleg szebb és jobb ember lesz.

-Aki kötelességét elvégezte, elégedettebb lesz és jókedvûen mosolyog. Ekkor ráérünk, hogy érezzük az energiákat, öntudatot, és a másik embert is. Elkezdünk, másokat megérteni, másnak segíteni – más embernek adni…

-És egyszer csak mindenre ráérünk, és más szemszögbôl láthatjuk az embert, az állatokat, a természetet. Minden ott van számunkra, de nekünk is sott kell lenni minden számára.

-Meggyôzôdésbôl, nem pedig azért mert így tanultuk, érezzük Isten jelenlétét, aki vigyáz reánk.

-Csak ha bebizonyosul saját értékünk, akkor kezdôdhet saját boldogságunk. Tegyél mást bol-doggá és ezáltal légy te is boldog!

-Mindegy hogy valaki miniszter, igazgató, háziasszony, orvos vagy karmester. Jó hangulatot és boldogságot szorgalommal, kötelességi érzéssel, szeretettel, elégedettséggel és jószívvel min-denütt lehet terjeszteni.

web dobay